Contoh Surat Keterangan Hibah Tanah Terbaru 2017 Yang Baik Dan Tepat

Contoh Surat Keterangan Hibah Tanah Terbaru 2017 Yang Baik Dan Tepat - Hallo Sahabat Contohsuratpedia.com. Pada hari ini Saya akan menjelaskan dan memberi beberapa contoh kepada sahabat contoh surat pedia bagaimana cara membuat surat keterangan hibah tanah yang baik dan benar.

Pada article saya sebelum nya saya sudah pernah menjelaskan kepada sahabat contoh surat pedia semua bagaimana cara membuat surat perjanjian sewa kendaraan yang baik dan benar. Jika sahabat contoh surat pedia sangat memerlukan bantuan saya mengenai bagaimana cara membuat surat perjanjian tersebut. Maka sahabat semua di wajibkan untuk menuju artcle tersebut. Dan jika sahabat contoh surat pedia memerlukan bagaimana penjelasan dari surat keterngan hibah. Maka sahabat semua di wajibkan untuk menyimak halaman ini sampai dengan selesai.

Sebelum saya memberikan beberapa contoh surat tersebut lebih baik saya admin contoh surat pedia menjelaskan dulu bagaimana pengertia-pengertian dari surat keterangan tersebut. Sahabat contoh surat pedia bisa ligat dibawah ini bagaimana penjelasan surat keterangan tersebut.

Apakah Yang Dimaksud Dengan Surat Keterangan Hibah.

Surat Keterang hibah tanah ialah suatu surat pemberian harta kepada seseorang, Surat keterangan hibah ada beberapa macam, Yaitu hibah kegunaan dan hibah barang. Apakah Itu hibah kegunaan ? Hibah kegunaan ialah suatu surat yang membagikan harta atau barang kepada pihak lain untuk digunakan Dan tetapi pemilik harta tersebut tetap akan menjadi milik si pemberi barang atau harta tersebut. Apakah itu hibah barang ? Hibah barang ialah suatu surat yang memberikan barang kepada yang menyangkut materi serta kualitas kegunaan barang tersebut. Itulah beberapa macam surat hibah.

Contoh Surat pedia
Contoh Surat Keterangan Hibah Tanah Terbaru 2017 Yang Baik Dan Tepat

Cara Membuat Surat Keterangan Hibah Tanah Yang Baik Dan Benar.

Untuk sahabat contoh surat pedia yang ingin membuat surat keterangan hibah tanah yang baik dan benar. Maka sahabat contoh surat pedia tidak boleh melupakan hal-hal penting yang ada didalam surat tersebut. Ok sahabat semua bisa lihat dibawah ini apa-apa saja hal penting yang tidak boleh dilupakan didalam surat tersebut sebagai berikut :

- Nama surat ( Yang harus di ketik dengan huruf kapital )
- Indentitas diantara kedua belah pihak.
  * Nama
  * Tempat dan tanggal lahir.
  * Pekerjaan dan,
  * Alamat yang lengkap.
- Isi pokok yang mengandung surat keterangan hibah.
- Tempat dan tanggal surat.
- Tanda tangan di antara kedua belah pihak yang mencakup didalam surat tersebut.
- Tanda tangan saksi-saksi.
- Tanda tangan kepala desa atau RT setempat.

Itulah beberapa hal penting yang tidak boleh sahabat contoh surat pedia lupakan dalam membuat surat keterangan tersebut. Ok sahabat contoh surat pedia langsung saja ke TKP dalam contoh surat yang sudah saya ulaskan dengan lengkap dan benar. Sahabat semua bisa lihat dibawah ini contoh surat keterangan hibah tanah yang baik dan benar.

Surat Keterangan Hibah Tanah Untuk Jalan.

                                          =========================
SURAT KETERANGAN HIBAH

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                    : Naruto
Tempat/Tgl. Lahir   : Banda Aceh, 23 April 2018
Pekerjaan              : Wirausaha
Alamat                  : Jln. Hitachi No. 30, Banda Aceh

Saya atas nama Alaidin telah menghibahkan sebidang tanah seluas ........... M2 untuk pembangunan jalan antar kampung A dengan kampung B.

Demikian Surat Hibah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 September 2017
Pemberi Hibah                                                     Mengetahui kepala Desa / RT A


Naruto                                                                           Sasuke

Saksi-Saksi :
1. Hitachi      ( ............... )
2. Sakura       ( ............... )
3. Yamato      ( ............... )
                                          =========================

Contoh Surat Keterangan Hibah Tanah Untuk Anak.

                                          =========================
SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                    : Hasanudin
Tempat/Tgl. Lahir   : Banda Aceh, 19 Maret 1995
Pekerjaan              : Pegawai Negeri Sipil
Alamat                  : Jln. Lampineung, No. 20 Banda Aceh
Selanjutnya disebut pihak pertama ( I ) Ayah Kandung

Nama                    : Ibnu
Tempat/Tgl. Lahir    : Banda Aceh, 17 Agustus 1986
Pekerjaan               : Wiraswasta
Alamat                   : Jln. T. Ahmad Dahlan, No. 20 Banda Aceh
Selanjutnya disebut pihak kedua ( II ) Anak Kandung

Saya atas nama Pihak Pertama telah menghibahkan sebidang tanah perumahan kepada Pihak Kedua dengan Sertifikat Hak Milik nomor : ........ atas nama Marzuki yang terletak di wilayah Desa ABC Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

Selanjutnya tanah tersebut selama saya kuasai tidak pernah terjadi persengketaan / digugat oleh pihak manapun, maka mulai tanggal surat ini dibuat tanah tersebut sah menjadi sepenuhnya hak milik Pihak Kedua.

Demikian Surat Hibah ini dibuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 September 2017
Pihak Kedua                                                                       Pihak Pertama


Hasanudin                                                                                Ibnu
Saksi-Saksi :
1. Abdussalam    ( ............... )
2. Juwaini          ( ............... )
3. M. Iqbal        ( ............... )

Diketahui Oleh ;
KEPALA DESA ABC


( Ansharullah )
                                          =========================

 Saya rasa cukup disini dulu ya penjelasan untuk sahabat contoh surat pedia mengenai bagaimana cara membuat surat keterangan hibah tanah terbaru 2017 yang baik dan tepat, Contoh surat hibah tanah doc, Contoh surat hibah tanah untuk jalan, Contoh surat hibah barang, Dan contoh surat hibah kendaraan bermotor. Saya rasa sahabt contoh surat pedia sudah pada memahami dan mengerti bagaimana penjelasan saya yang di atas mengenai bagaimana cara membuat surat keterangan hibah tanah yang baik dan benar. Dan untuk sahabat semua yang belum memahami dan belum mengerti bagaiamana penjelasan saya yang di atas, Mohon tinggalkan beberapa comentar di bawah ini.

Post a Comment